Warning (2): Missing argument 1 for TeamsController::add() [APP/Controller/TeamsController.php, line 67]
Notice (8): Undefined index:  [APP/Controller/TeamsController.php, line 98]
Warning (2): array_combine() expects parameter 1 to be array, null given [APP/Controller/TeamsController.php, line 99]
Notice (8): Undefined variable: key [APP/Controller/TeamsController.php, line 100]
Teams
S jakýmkoli dotazem nás neváhejte kontaktovat na

Přihlásit na kategorii

Minimální počet členů:

(Ty)

(Druhý člen)

(Třetí člen)

(Čtvrtý člen)

Před odesláním si přečtěte ▼ pravidla soutěže.

Pravidla soutěže

  1. Všichni účastníci musí být studenty bakalářských a/nebo magisterských studijních programů.
  2. Zadání soutěžních úloh budou předestřena účastníkům ráno příslušného dne soutěže.
  3. O výsledcích rozhodne odborná porota podle kritérií, které jsou pro dané téma směrodatné.
  4. Pro úspěšné splnění úkolu může být klíčový notebook, je tedy ve vlastním zájmu účastníků si jej zajistit.
  5. Studentská řešení problémů mohou být použity firemními partnery a v budoucích propagačních materiálech BEST Prague.
  6. Podmínkou účasti v soutěži je odeslání životopisu a souhlas s jeho poskytnutím partnerům soutěže.
  7. Registrací do soutěže potvrzují účastníci souhlas s výše uvedenými pravidly