Warning (2): Missing argument 1 for TeamsController::add() [APP/Controller/TeamsController.php, line 67]
Notice (8): Undefined index:  [APP/Controller/TeamsController.php, line 103]
Warning (2): array_combine() expects parameter 1 to be array, null given [APP/Controller/TeamsController.php, line 104]
Notice (8): Undefined variable: key [APP/Controller/TeamsController.php, line 105]
Teams
S jakýmkoliv dotazem neváhejte kontaktovat Participant Responsible na

Přihlásit na kategorii

Minimální počet členů:

(Ty)

(Druhý člen)

(Třetí člen)

(Čtvrtý člen)

Před odesláním si přečtěte ▼ pravidla soutěže.

Pravidla soutěže

  1. Všichni účastníci musí být studenty bakalářských a/nebo magisterských studijních programů.
  2. Zadání soutěžních úloh budou předestřena účastníkům ráno příslušného dne soutěže.
  3. O výsledcích rozhodne odborná porota podle kritérií, které jsou pro dané téma směrodatná.
  4. Pro úspěšné splnění úkolu může být klíčový notebook, je tedy ve vlastním zájmu účastníků si jej zajistit.
  5. Studentská řešení problémů mohou být použita firemními partnery a v budoucích propagačních materiálech BEST Prague.
  6. Podmínkou účasti v soutěži je odeslání životopisu a souhlas s jeho poskytnutím partnerům soutěže.
  7. Registrací do soutěže udělují účastníci svůj souhlas s pořizováním fotografií, audio a video záznamu.
  8. Registrací do soutěže potvrzují účastníci souhlas s výše uvedenými pravidly a udělují souhlas ke zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).