Kapacita kategorie Case study je již zaplněna, můžete se ale přihlásit jako náhradníci. Pokud nějaký tým odpadne, budeme vás včas kontaktovat.

Přihlašování probíhá do 29.10.2017 23:59.
S jakýmkoli dotazem nás neváhejte kontaktovat na prague@best.eu.org

Přihlásit na kategorii Case study

Minimální počet členů: 3

Ty

Druhý člen

Třetí člen

(Čtvrtý člen)

Tip: Životopis si zdarma za pár minut vytvoříte např. na yourcvbuilder.com

Před odesláním si přečtěte ▼ pravidla soutěže.

Pravidla soutěže

  1. Všichni účastníci musí být studenty bakalářských a/nebo magisterských studijních programů.
  2. Zadání soutěžních úloh budou předestřena účastníkům ráno příslušného dne soutěže.
  3. O výsledcích rozhodne odborná porota podle kritérií, které jsou pro dané téma směrodatné.
  4. Pro úspěšné splnění úkolu může být klíčový notebook, je tedy ve vlastním zájmu účastníků si jej zajistit.
  5. Studentská řešení problémů mohou být použity firemními partnery a v budoucích propagačních materiálech BEST Prague.
  6. Podmínkou účasti v soutěži je odeslání životopisu a souhlas s jeho poskytnutím partnerům soutěže.
  7. Registrací do soutěže potvrzují účastníci souhlas s výše uvedenými pravidly