Kapacita kategorie Team Design je již zaplněna, můžete se ale přihlásit jako náhradníci. Pokud nějaký tým odpadne, budeme vás včas kontaktovat.

Přihlašování probíhá do 16.2.2020 23:59 .
S jakýmkoliv dotazem neváhejte kontaktovat Participant Responsible na marketa.safrankova@best.eu.org

Přihlásit na kategorii Team Design

Minimální počet členů: 2

Ty

Druhý člen

(Třetí člen)

(Čtvrtý člen)Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Přečetl jsem si a souhlasím s ▼pravidly soutěže

Tip: Životopis si zdarma za pár minut vytvoříte např. na yourcvbuilder.com

Před odesláním si přečtěte ▼ pravidla soutěže.

Pravidla soutěže

  1. Všichni účastníci musí být studenty bakalářských a/nebo magisterských studijních programů.
  2. Zadání soutěžních úloh budou předestřena účastníkům ráno příslušného dne soutěže.
  3. O výsledcích rozhodne odborná porota podle kritérií, které jsou pro dané téma směrodatná.
  4. Pro úspěšné splnění úkolu může být klíčový notebook, je tedy ve vlastním zájmu účastníků si jej zajistit.
  5. Studentská řešení problémů mohou být použita firemními partnery a v budoucích propagačních materiálech BEST Prague.
  6. Podmínkou účasti v soutěži je odeslání životopisu a souhlas s jeho poskytnutím partnerům soutěže.
  7. Registrací do soutěže udělují účastníci svůj souhlas s pořizováním fotografií, audio a video záznamu.
  8. Registrací do soutěže potvrzují účastníci souhlas s výše uvedenými pravidly a udělují souhlas ke zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).